Największy i najpotężniejszy laser XFEL

W niemieckim ośrodku DESY pod Hamburgiem, po wielu latach budowy otwarto XFEL – kilkukilometrowy laser na swobodnych elektronach, wyjątkowe urządzenie do badań m.in. dla biologii, chemii, farmakologii, fizyki, inżynierii materiałowej. Dzięki szybkim impulsom bardzo energetycznego światła pozwoli zajrzeć do wnętrza materii na poziomie atomów i wykonywać bardzo dokładne „filmy” zjawisk zachodzących w różnych materiałach. W przedsięwzięciu uczestniczyło kilkanaście krajów, w tym Polska.

Kubara Lamina w ramach projektu dostarczyła absorbery wysoko zawansowany technologicznie i innowacyjnie, jego zadaniem jest tłumienie wyższych modułów drgań pasożytniczych w rentgenowskich laserach na swobodnych elektronach.