KUBARA LAMINA

SYMBOL JAKOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i najwyższą jakość produkowanych wyrobów wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Mając świadomość odpowiedzialności za jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i solidność , stale usprawniamy procesy produkcyjne i organizacyjne oraz poszukujemy coraz lepszych rozwiązań w zakresie stosowanych technologii.

Z myślą o doskonaleniu operacyjnym oraz sprostaniu coraz wyższym oczekiwaniom kontrahentów krajowych i zagranicznych, Kubara Lamina wdrożyła i utrzymuje zintegrowane systemy zarządzania, których zgodność z obowiązującymi standardami poddawana jest weryfikacji zewnętrznych jednostek certyfikujących. Wysoką wartość wprowadzonych rozwiązań potwierdzają otrzymane certyfikaty ISO 9001 : 2015, AQAP 2110 : 2016 oraz WSK.

ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów mikrofalowych, próżniowych, urządzeń elektrycznych, przyrządów, podzespołów i układów półprzewodnikowych. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki mikrofalowej i półprzewodnikowej WSK potwierdza spełnienie wymagań określonych w Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W związku z produkcją wyrobów mikrofalowych, wykorzystywanych do wyposażenia stacji radiolokacyjnych, użytkowanych przez Polskie Siły Zbrojne, Kubara Lamina prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – określonymi w WT: II, VI i WT VIII na podstawie Koncesji nr B-437/2003 udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 15 grudnia 2003 r., z późniejszymi zmianami w tym Decyzją nr 5 z dnia 07.08.2018 r. odnośnie rozszerzenia zakresu koncesji:

– wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach : WT II, WT III, WT V, WT VI, WT VIII, WT IX
– obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w pozycjach: WTI ust. 5, WT II, WT XII i WT XIV oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

CERTYFIKATY KUBARA LAMINA S.A.