KUBARA LAMINA

SILNY PARTNER BIZNESOWY

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego w dniu 08 marca 1957 roku utworzono Zakłady Lamp Nadawczych LAMINA w budowie z siedzibą w Piasecznie. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność od ponad 60 lat, a od 2013 r. funkcjonuje pod nazwą Kubara Lamina S.A.

Działalność produkcyjna Kubara Lamina oparta jest na dwóch głównych filarach:

  • produkcja półprzewodników dużych mocy dla przemysłu energoelektronicznego oraz militarnego
  • produkcja wyrobów mikrofalowych w tym amplitronów tj. wzmacniaczy końcowych mocy stosowanych w wojskowych urządzeniach radiolokacyjnych.

W swojej działalności Kubara Lamina kieruje się innowacyjnością, tworząc przełomowe rozwiązania technologiczne. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej obejmującej rozwiązania, które znajdują nabywców na najbardziej wymagających rynkach. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach budujemy siłę przemysłu energoelektronicznego, zbrojeniowego zdolnego do realizacji zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych przedsięwzięć. Stale rozwijamy zasoby i kompetencje, szybko reagując na zmiany zachodzące w świecie, tak aby spełniać wymagania kontrahentów w kraju oraz za granicą.

 

ZARZĄD KUBARA LAMINA S.A.

Jerzy Kubara        Prezes Zarządu

 

 

RADA NADZORCZA 

Bartosz Wojciechowski       Przewodniczący Rady Nadzorczej

Diana Kubara                        Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Teresa Kubara Aguilar        Członek Rady Nadzorczej

 

NASZA MISJA

Oferujemy naszym klientom odpowiednie produkty w całym łańcuchu wartości. Projektujemy i produkujemy półprzewodniki dużych mocy oraz wyroby mikrofalowe dla naszych strategicznych rynków. Sprawiamy, że nasza działalność rozwija się w sposób zrównoważony i rentowny.  Współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich wyzwania i zapewnić odpowiedzi oraz pomoc w wykonywanych zadaniach.

 

NASZE CELE

Dumni z naszej unikalnej historii na niej budujemy naszą przyszłość
Opierając się na naszych długoletnich osiągnięciach, odkrywamy  nowe obszary biznesu. Dążymy z całym zaangażowaniem do osiągnięcia pozycji kreatywnego lidera. Nieustannie inwestujemy w wiedzę i rozwój,  dywersyfikujemy  produkcję i kreujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne dla szerokiego spektrum odbiorców w sektorze zaawansowanych technologii, militarnym i energoelektronicznym. Dążymy do biznesowej doskonałości zwiększając potencjał i wartość firmy.