DOSTAWCY

DOSTAWY DO KUBARA LAMINA
Kubara Lamina ciągle doskonali swoją bazę dostawców. W ramach współpracy z naszymi partnerami biznesowymi staramy się zacieśniać relacje
z dostawcami, przestrzegać najwyższych standardów jakości i budować zrównoważony łańcuch dostaw.
Dzięki temu, że zapewniamy naszym klientom wysoką jakość i wywiązujemy się z naszych zobowiązań dotyczących dostaw, przyczyniamy się do ich
sukcesu. W związku z tym, jedną z najważniejszych wartości Kubara Lamina jest dążenie do wyznaczania najwyższych standardów jakości w odniesieniu
do naszych produktów i usług. Właśnie dlatego naszych dostawców traktujemy jak integralny element rozszerzający naszą globalną działalność. W ramach
współpracy z najwyższej klasy dostawcami w sposób przejrzysty i wydajny dbamy o to, by przestrzegali oni standardów Kubara Lamina oraz by nieustannie
i w sposób zrównoważony podnosili swoje kwalifikacje.

Zrównoważony rozwój i integralność są kluczowym elementem strategii zarządzania łańcuchem dostaw Kubara Lamina.

Przeczytaj ogólne warunki dostaw: