CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

BYCIE PIONIEREM OZNACZA SIĘGANIE DALEJ

Centrum Badawczo Rozwojowe Kubara Lamina powołane zostało w 2016 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowotechnicznej
i innowacyjnej przedsiębiorstwa.

W Centrum Badawczo Rozwojowym prowadzone są równolegle projekty w kierunku modernizacji dotychczasowych wyrobów, jak również
przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem nowatorskich technologii.
Projekty mają charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy, powstają przy współpracy z innymi centrami, placówkami naukowymi oraz uniwersytetami.
Partnerami Spółki są m.in: WAT Warszawa, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, Instytut Energetyki w Poznaniu, Instytut Elektrotechniki w Łodzi,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Technologii
Elektronowej w Warszawie, PIT-RADWAR w Warszawie, Jefferson Lab USA.

Zobacz realizowane projekty.