Zaopatrzenie w wodę

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Kubara Lamina posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Podstawa prawna (Decyzja nr WA.RET.070.1.221.9.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.11.2018r. | Opublikowane w dniu 18.12.2018r.

 

Od dnia 26 grudnia 2018r. do dnia 25 grudnia 2021r. obowiązują następujące taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę:

Woda Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
Gospodarstwa domowe Podmioty gospodarcze rozliczane z odczytu wodomierzy Podmioty gospodarcze rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
Dostawa wody (zł/m3) 5,51 6,78 5,31 6,53 4,99 6,14
Opłata abonamentowa
(zł/m-c na odbiorcę)
2,00 2,46 2,00 2,46 1,30 1,60

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.