Prezes Kubara Lamina po raz drugi z rzędu powołany przez Premiera na Członka Rady Naukowej ITE

Prezesa Kubara Lamina S.A., Jerzy Kubara po raz drugi z rzędu został powołany przez Mateusza Morawieckiego Ministra Finansów i Rozwoju na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej.
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro i nano technologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro i nano elektroniki. Instytut został utworzony w Warszawie w 1966 roku przez Radę Ministrów jako jednostka Polskiej Akademii Nauk. W 1970 roku ITE został przekształcony w Instytut przemysłowy podległy Minister?stwu Przemysłu. Jednocześnie został włączony do nowo utworzonego Naukowo Produkcyjnego Centrum Mikroelektroniki CEMI. Dodatkowym zadaniem, jakie stanęło wówczas przed ITE było opracowywanie nowych przyrządów i technologii półprzewodnikowych, wdrażanie ich do produkcji seryjnej oraz nadzór autorski nad tą produkcją.

Od 1991 roku ITE jest niezależnym instytutem badawczym podlegającym Ministerstwu Rozwoju. Podstawowym celem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych na poziomie światowym oraz opracowywanie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych wykorzystywanych w innowacyjnych produktach. Instytut prowadzi studia doktoranckie. Rada Naukowa Instytutu ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki.