Modernizacja prostowników trakcyjnych PT Łowicz dla PKP Energrtyka

Na zlecenie PKP Energetyka przeprowadzona została modernizacja prostowników trakcyjnych PD 12 i PD 16 z PT Łowicz.
W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono następujące działania:

• demontaż bloków modułowych z szaf prostownikowych
• czyszczenie elementów bloków modułowych, przy dużych uszkodzeniach wymiana radiatorów na nowy
• wymiana diod półprzewodnikowych
• pomiary parametrów elektrycznych diod
• montaż bloków modułowych (w razie potrzemy wymiana klamry zaciskowej)
• pomiarów i kontrola końcowa skręconych bloków modułowych
• złożenie szaf prostownikowych w oparciu o nowe bloki modułowe
• pomiary i kontrola końcowa złożonych szaf prostownikowych