Modernizacja prostowników trakcyjnych PT Łowicz dla PKP Energrtyka

Na zlecenie PKP Energetyka przeprowadzona została modernizacja prostowników trakcyjnych PD 12 i PD 16 z PT Łowicz.
W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono następujące działania:

? demontaż bloków modułowych z szaf prostownikowych
? czyszczenie elementów bloków modułowych, przy dużych uszkodzeniach wymiana radiatorów na nowy
? wymiana diod półprzewodnikowych
? pomiary parametrów elektrycznych diod
? montaż bloków modułowych (w razie potrzemy wymiana klamry zaciskowej)
? pomiarów i kontrola końcowa skręconych bloków modułowych
? złożenie szaf prostownikowych w oparciu o nowe bloki modułowe
? pomiary i kontrola końcowa złożonych szaf prostownikowych