FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: handlowych i marketingowych przez Kubara Lamina S.A. 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34, zgodnie z ustawą: z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 że zm.), z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 że zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 że zm.), Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto przysługuje Pani/ Panu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Siedziba KUBARA LAMINA S.A.

Puławska 34, 05-500 Piaseczno
+48 22 756 76 60
sekretariat@kubaralamina.com

Regon: 890560994
NIP: 886-00-22-560

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000101473
Kapitał zakładowy 3 000 000 zł

Biuro Zarządu tel.: +48 22 750 08 84

e-mail: sekretariat@kubaralamina.com

Dział Sprzedaży   tel.: +48 22 398 94 06, +48 22 398 94 07
e-mail: marketing@kubaralamina.com

Dział Zakupów   tel.: +48 22 757 27 07
e-mail: logistyka@kubaralamina.com

Dział Księgowości  tel.: +48 22 398 91 44, +48 22 398 91 40

Dział Kadr tel.: +48 22 756 70 60

e-mail: kadry@kubaralamina.com