Dostawa podzespołów do budowy lasera na swobodnych elektronach LCLS

Kubara Lamina i Narodowe Centrum Badań Jądrowych 14 września 2017 roku zawarły roku umowę ramową o współpracy przy produkcji aparatury mikrofalowej. NCBJ będzie wykonywało dla Kubara Lamina , pomiary i oceny techniczne. Instytucje zamierzają współpracować m.in. przy realizacji kontraktu spółki Kubara Lamina na dostawę podzespołów do lasera na swobodnych elektronach LCLS budowanego na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Zamówienie jest bezpośrednim rezultatem wykonania podobnych urządzeń przez NCBJ i Kubara Lamina na potrzeby lasera European XFEL w Hamburgu.

Umowa pomiędzy NCBJ i Kubara Lamina ma charakter ramowy. ?Chcielibyśmy by w ramach współpracy z NCBJ w Świerku były badane właściwości magnetyczne, elektryczne i absorpcyjne materiałów i gotowych detali, które wytwarzamy? ? objaśnia Mariusz Błażejewicz, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kubara Lamina S.A. ?Liczymy też na pomoc w badaniu składu chemicznego materiałów wykorzystywanych do produkcji komponentów absorberów oraz na konsultacje techniczne w zakresie technologii czyszczenia