Wezwanie do złożenia akcji w spółce Kubara Lamina S.A.

20 listopad 2020

Kubara Lamina S.A. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Kubara Lamina S.A. w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 ? 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.