ISO 14001 2015 ISO 45001 2018

Z dniem 01.01.2021 r. Kubara Lamina rozpoczyna proces wdrażania:

? Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001 : 2015
? Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2018