Fundusze Europejskie

Kubara Lamina S.A. beneficjentem Programu Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cel finansowania:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.