LAMPA LFB DUŻEJ MOCY

Lampy LFB dużej mocy, pracujące w paśmie S mają zastosowanie w wojskowych systemach radiolokacyjnych W ramach prac badawczo rozwojowych Kubara Lamina przy współpracy ze specjalistami wrocławskiego oddziału PIT-RADWAR S.A opracowała projekt lampy na pasmo S, będącej odpowiednikiem lampy stosowanej w radarach TRS-15 (w roku 2007 Wojska Radiotechniczne otrzymały pierwszy z serii kilku mobilnych radarów średniego zasięgu TRS-15 ?Odra?. Aktualnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP znajdują się 4 radary tego typu, a kolejnych 8 jest produkowanych przez PIT-RADWAR S.A. Na początku 2015 roku podpisano umowę na dostarczenie drugiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego wyposażonego w radar TRS-15). W ramach prac opracowano wstępną dokumentacje konstrukcyjna wyrobu. Na jej podstawie konstrukcja lampy została zaimplementowana do specjalistycznych programów obliczeniowych. Poprawność jej działania została poddana wstępnej walidacji za pomocą symulacji elektromagnetycznych z efektem pozytywnym. Ponadto emisja z wyrzutni elektronów została sprawdzona w sposób doświadczalny, również z pozytywnym efektem. Wszystkie elementy działa elektronowego (tj.wyrzutnia elektronów, ceramiki izolacyjne i ceramiki przepustowe oraz pozostałe elementy) zostały zakupione, skompletowane i są w trakcie montażu podzespołu testowego. Dodatkowo Spółka posiada cyfrowy trójwymiarowy model lampy oraz dwuwymiarowe rysunki wykonawcze oraz szablony do montażu podzespołów lampy LFB. Opracowana została technologia wykonawstwa detali ? część z nich (ok. 40%) jest w produkcji, natomiast pozostałe są w trakcie przygotowania do produkcji mechanicznej.

Potrzebujesz więcej informacji. Skontaktuj się z nami.