PROJEKT NCBiR DOB-1-1/1/PS/2014

W 2014 roku Kubara Lamina przystąpiła do konsorcjum, w skład którego wchodzi osiem podmiotów naukowo-badawczych, uczestniczących w programie strategicznym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa polskiego ?Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej?. Konsorcjum złożyło wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu o wykonanie i finansowanie projektu DOB-1-1/1/PS/2014. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w listopadzie 2014 r. została zawarta umowa na realizację tego projektu. W ramach w/w projektu, Kubara Lamina buduje prototyp urządzenia elektromagnetycznego, generującego energię skierowaną w zakresie promieniowania mikrofalowego, charakteryzującego się bardzo wysoką wartością mocy, równą lub większą aniżeli 1 MW w impulsie. W warunkach wojennych broń elektromagnetyczna będzie mogła zostać użyta do niszczenia elektroniki w urządzeniach telekomunikacyjnych oraz urządzeniach teleinformatycznych przeciwnika. Termin zakończenia projektu przewidywany jest w 2021 r.

Potrzebujesz więcej informacji. Skontaktuj się z nami.