GENERATOR MIKROFALOWY NA PASMO S

Dedykowany do urządzeń medycznych, umożliwiających prowadzenie radioterapii radykalnej oraz procedur specjalistycznych wiązkami fotonów, elektronów i protonów o wysokich energiach. Oprócz  celów medycznych i przemysłowych generator ten może mieć podwójne zastosowanie. Kubara Lamina podjęła się zaprojektowania i wykonania źródła HPM na potrzeby Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach projektu wykonywany jest generator mikrofalowy dużej mocy, przeznaczony do generowania pojedynczych lub paczek impulsów o szerokości pojedynczych ?s. Generator oparty jest na magnetronie impulsowym, lub klistronie i zasilany z baterii superkondensatorów. W skład generatora wchodzi magnetron impulsowy lub klistron na pasmo S o mocy wyjściowej  5MW lub więcej, źródło zasilania oparte jest na superkondensatorach i wytwarza prąd impulsowy o napięciu w zakresie (50 ¸ 150) kV. Generowana moc będzie doprowadzona do akceleratora lub do anteny o dużej kierunkowości. Sterowanie parametrami generatora HPM odbywać się będzie za pomocą komputera. Obecnie trwają prace projektowe nad blokiem magnetronu na pasmo S, a równolegle opracowywana jest struktura rezonansowa klistronu wysokomocowego. Jednocześnie trwają prace projektowe nad zwiększeniem napięcia wyjściowego wytwarzanego przez zasilacz impulsowy.

Potrzebujesz więcej informacji. Skontaktuj się z nami.