Modernizacja prostowników trakcyjnych PT Łowicz dla PKP Energrtyka

Na zlecenie PKP Energetyka przeprowadzona została modernizacja prostowników

trakcyjnych PD 12 i PD 16 z PT Łowicz