Absorbery

HOM Beam Line Absorber wysoko zawansowany technologicznie i innowacyjnie, służy  do tłumienia wyższych modułów drgań pasożytniczych w rentgenowskich laserach na swobodnych elektronach.

Absorbery produkcji Kubara Lamina w ramach projektu XFEL  zostały  zainstalowane na terenie Ośrodka Badawczego DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron Notkestrasse 85 22607 w Hamburgu (Niemcy) jednej z największych inwestycji naukowo-badawczych w Europie, w najnowocześniejszym na świecie laserze rentgenowskim na swobodnych elektronach. Infrastruktura lasera rozpościera się od ośrodka w DESY aż do oddalonej o 3,5 km miejscowości Schenefeld. Ten międzynarodowy projekt łączy naukowców i inżynierów z wielu krajów Europy i świata, w tym z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Kubara Lamina.

W 2017 r. Kubara Lamina  wygrała  kontrakt finansowany przez Departament Energii rządu USA na dostawy absorberów do budowanego w laboratorium SLAC na Uniwersytecie Stanford lasera na swobodnych elektronach Linac Coherent Light Source (LCLS-II).

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.