Kubara Lamina , ZM „Tarnów”, i WAT – systemy antydronowe na poligonie

W ostatnim czasie Wojsko Polskie we współpracy ze służbami państwowymi po raz kolejny przeprowadziło testy urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Zakłady Mechaniczne ?Tarnów? S.A., Kubara Lamina S.A. i Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowały na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce dwa najnowsze systemy kinetycznego i niekinetycznego zwalczania dronów.

W niekinetycznym systemie zwalczania dronów efektor stanowi emiter elektromagnetyczny, opracowany przez ZM ?Tarnów? S.A., WAT i Kubarę Lamina S.A. Podobnie jak swój kinetyczny odpowiednik, w prezentowanej na poligonie wersji mobilnej, został on osadzony na platformie zestawu przeciwlotniczego. Zastosowane dodatkowo napędy elektryczne, pozwalają na regulację azymutu i elewacji generowanej wiązki promieniowania elektromagnetycznego emitera. Funkcję stanowiska operatora pełni wzmocniony komputer wojskowy wraz z monitorem, a zainstalowana głowica optoelektroniczna umożliwia przechwytywanie i śledzenie wykrytych celów. Przewidziano także integrację efektora w postaci emitera elektromagnetycznego w systemie dowodzenia i kontroli C2. Pozwoli to na sterowanie, z poziomu konsoli operatorskiej, większą liczbą efektorów, a także wyznaczanie różnych zadań poszczególnym efektorom oraz raportowanie i precyzyjne zdefiniowanie zwalczanych celów.Dodatkowe zobrazowanie sytuacji powietrznej w obu systemach umożliwia zastosowanie radaru RADA RPS-42. Obydwa systemy zwalczania bezzałogowców w czasie wspomnianych badań i testów osiągnęły pozytywne wyniki. Zdaniem inżynierów ZM ?Tarnów? S.A., Kubara Lamina oraz WAT obecny poziom gotowości technologicznej potwierdza perspektywiczność rozwoju broni elektromagnetycznej wykorzystującej energię skierowaną do tego typu celów. Kinetyczny system w czasie prób strącił pojedynczego drona przy pomocy zaledwie 36 sztuk amunicji, a jego niekinetyczny odpowiednik zneutralizował aż sześć bezzałogowców w trzech różnych konfiguracjach lotu: w zawisie i przelocie oraz roju dronów. Obecnie tarnowska spółka planuje z WAT i Kubara Lamina dalsze prace rozwojowe nad obydwoma systemami, które najprawdopodobniej zostaną zaoferowane zarówno SZ RP jak i innym służbom mundurowym.

https://www.defence24.pl/systemy-antydronowe-z-tarnowa-na-poligonie