5/CBR/2023

Ogłoszenie 5/CBR/2023

Przedmiot: zakup serwera (sprzęt i oprogramowanie) do obsługi oprogramowania PDM i SolidWorks

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej” realizowanego w ramach Programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – Konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

Termin składania ofert do 16.10.2023 do godz. 24.00

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania z sekretariatu Spółki KUBARA LAMINA S.A. lub ze strony internetowej: www.kubaralamina.com.