1/CBR/PS/2019

Ogłoszenie 1/CBR/PS/2019

Przedmiot:  Przedmiotem zamówienia jest uaktualnienie posiadanego oprogramowania do najnowszej wersji, przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania CST Studio Suite, oraz usługa wsparcia technicznego (ang. Maintenance).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Do dnia 07.05.2019 do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma Tespol Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław.