1/CBR/PS/2021

Ogłoszenie 1/CBR/PS/2021

Przedmiot:

  1. Windows Server CAL 2019 Polish 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL ? 1 szt.
  2. NVIDIA Tesla V100 32G Passive GPU Customer Install ? 2 szt.
  3. Usługa montażu kart i konfiguracji

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego ?Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia?.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr DOB-1-1/1/PS/2014. Termin składania ofert do dnia  24.03.2021 r. do godz. 24.00.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania z sekretariatu Spółki Kubara Lamina S.A. lub ze strony internetowej: www.kubaralamina.com

UWAGA

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.03.2021 do godz. 15:00.