3/CBR/PS/2019

Przedmiot: przyrząd pomiarów do dokładnych/wzorowych pomiarów poziomu mocy ciągłej lub uśrednionej przebiegów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości z użyciem przetwornika termistorowego  dla weryfikacji pomiarów prowadzonych miernikami o mniej dokładnej metodzie pomiarowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego ?Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia?.

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00

Do dnia 24.05.2019r. do godziny 16:00 złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę złożyła firma AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa.