2/CBR/2023

Ogłoszenie 2/CBR/2023

dotyczące zakupu urządzenia pomiarowego współrzędnościowo-optycznego realizującego pomiar metodą stykową oraz optyczną

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamówienie jest realizowane „Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej” realizowanego w ramach Programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa„– Konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

 

Termin składania ofert wstępnych                – 22.09.2023 r. do godziny 24.00

Termin negocjacji                                              – 27.09.2023 r.

Termin składania ofert ostatecznych             – 28.09.2023 r. do godziny 24.00

 

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania z sekretariatu Spółki KUBARA LAMINA S.A. lub ze strony internetowej: www.kubaralamina.com.