1/PM/2024

Ogłoszenie 1/PM/2024

Przedmiot: zakup nowoczesne centrum obróbkowe CNC

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Termin składania ofert do 30.04.2024 r. godz. 15:00.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania z sekretariatu Spółki KUBARA LAMINA S.A. lub ze strony internetowej: www.kubaralamina.com.