Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej

Jerzy Kubara Prezes Kubara Lamina S.A. wyróżniony przez Rektor Politechniki Łódzkiej  odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”