Nowy projekt kryptonim „ROZMARYN”

Współpraca Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Kubara Lamina S.A., SILTEC Sp. z o.o. z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w ramach realizacji projektu pn. „Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej” o kryptonimie „ROZMARYN”. Wskazany Projekt otrzymał dofinansowanie z NCBR w kwocie 26 mln zł. W ramach projektu wykonana zostanie niekinetyczna mobilna broń do obezwładnienia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w formie demonstratora technologii (VI PGT) z propozycją kontynuacji jej rozbudowy do prototypu (IX PGT) po uzyskaniu zgody od MON. Zostaną również stworzone podstawy do integracji z bronią kinetyczną (tj. Wielolufowy Karabin Maszynowy produkcji Zakładów Mechanicznych Tarnów) i innymi systemami pola walki posiadającymi przyszłościowe interfejsy. Broń będzie wytwarzała wysokomocowe impulsy mikrofalowe o mocy co najmniej 1 GW (energię 10J) w paśmie L i S, a jej ważniejszymi elementami będzie układ zasilania, generator impulsów HPM (ang. High Power Microwave), antena i podwozie. W ramach tego projektu zostaną opracowane technologie i urządzenia nowych systemów uzbrojenia w zakresie energii skierowanej dla potrzeb Sił Zbrojnych i pozostałych służb mundurowych. Efekt tego projektu będzie stwarzał kolejne uzbrojenie w arsenale sił i środków defensywnych możliwych do wykorzystania podczas obrony i ochrony newralgicznych elementów systemu „Wisła”, „Narew” i będzie mógł być zintegrowany z innymi systemami takimi jak „Bystra”, „Pilica”, czy też „Pilica