Na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

W ramach  Konkursu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 4/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” Kubara Lamina wraz z ZM Tarnów, ITWL oraz SILTEC została zakwalifikowana do oceny merytorycznej II stopnia programu w zakresie tematycznym nr 2 Technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.